อะไรคือ

เพราะชีวิตเราก็เหมือนหนังสือหนึ่งเล่ม ที่มีหลากหลายบทเรียน หลากหลายวิชาประเภท ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

วิชาชีวิต โครงการที่อยากชวนให้คุณมาตกตะกอนเรื่องราว ของชีวิตที่คุณอาจจะลืมมันไป หรือซ่อนเอาไว้ในชั้นหนังสือ เพื่อดึงกลับออกมาให้ชวนคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณค่าที่ได้่ หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้

อะไรคือ

กสศ. ร่วมกับ Deadline Always Exists Projectได้ร่วมสร้างสรรค์ Platform ที่ช่วยตกตะกอนชีวิตและระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับตัวคุณเอง และช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเรื่องราวในชีวิตที่มีความหมายและพร้อมเป็น 'ครู' ให้กับคนอีกมากมายได้เข้ามาเรียนรู้เราจึงอยาก ชวนคุณมาตกตะกอนเรื่องราวสู่การส่งต่อวิชาชีวิตและขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวัน