โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

'ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้
ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน'

ชีวิตสอนอะไรเรามากมายและบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านั้นหล่อหลอมจนกลายเป็นเราในวันนี้

อยากชวนคุณมาตกตะกอนเรื่องราวที่อาจลืมไป ร่วมส่งต่อ“วิชาชีวิต“ และขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นในทุกวันไปด้วยกัน


วิชามิตรภาพและความรัก
วิชามิตรภาพและความรัก
วิชาความสัมพันธ์ในบ้าน
วิชาความสัมพันธ์ในบ้าน
วิชาที่ได้เรียนรู้จากคนอื่น
วิชาที่ได้เรียนรู้จากคนอื่น
วิชาจากความผิดพลาด
วิชาจากความผิดพลาด
วิชาพึ่งพาตัวเอง
วิชาพึ่งพาตัวเอง

ตัวอย่าง วิชาชีวิต

ตัวอย่าง วิชาชีวิต