โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

'ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้
ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน'

ชีวิตสอนอะไรเรามากมายและบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านั้นหล่อหลอมจนกลายเป็นเราในวันนี้

อยากชวนคุณมาตกตะกอนเรื่องราวที่อาจลืมไป ร่วมส่งต่อ“วิชาชีวิต“ และขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นในทุกวันไปด้วยกัน


วิชามิตรภาพและความรัก
วิชามิตรภาพและความรัก
วิชาความสัมพันธ์ในบ้าน
วิชาความสัมพันธ์ในบ้าน
วิชาที่ได้เรียนรู้จากคนอื่น
วิชาที่ได้เรียนรู้จากคนอื่น
วิชาจากความผิดพลาด
วิชาจากความผิดพลาด
วิชาพึ่งพาตัวเอง
วิชาพึ่งพาตัวเอง

ตัวอย่าง วิชาชีวิต

ตัวอย่าง วิชาชีวิต

การตัดสินใจ การจริงจังกับชีวิต การวางแผนอนาคต
การตัดสินใจ การจริงจังกับชีวิต การวางแผนอนาคต
บางทีมันก็ยาก ที่จะผ่านมันไป แต่สุดท้าย การใช้ทุกความพยายามและปล่อยวางบ้าง ทำให้ทักอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
สอนให้รู้จักการใช้ชีวิต การเลือกสิิ่งที่ต้องทำถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม
จงดูแลครอบครัวและดูแลตัวเองให้ดีที่สุด